ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A felhasználási feltételek tartalma 

1.1 Szolgáltató:

Balogh Tamás  egyéni vállalkozó (székhely: 2657 Tolmács Szurdok utca 14. adószám: 69629576-1-32) 

1.2 Weboldal

Jobilike Weboldal (https://jobilike.hu) -on keresztül nyújtja a szolgáltatást

1.3. Felhasználó

Olyan személy aki a Job I Like weboldalon keresztül igénybe veszi a szolgáltatást.

1.3 Szolgáltatás

A Szolgáltató a Job I like Weboldalon elérhető online magán munkaközvetítő szolgáltatást nyújt a szolgáltatás igénybe vevőjének azaz a Felhasználóknak.

1.4 Látogató:

A látogató olyan személy aki nem regisztrál a Weboldalon. A Látogatóra  az ÁSZF rendelkezései annyiban irányadóak, amennyiben a Szolgáltatás keretében történő bármely aktivitására vonatkozóan a jelen ÁSZF rendelkezést tartalmaz. 

1.5 Hirdető:

Olyan Felhasználó aki az álláshirdetési Szolgáltatásokat igénybe veszi.

1.5. Általános Felhasználási Feltételek:

Az általános Felhasználási feltételek (Továbbiakban ÁSZF) a Szolgátó és a Felhasználó között jön létre és a Szolgáltatásról szóló  Feltételeket és részleteket tartalmazza. Jelen dokumentum az ÁSZF.

 1. ÁSZF létrejötte

Ha Szolgáltatás itt kifejtett bármely elemének használatát megkezdi a Felhasználó vagy Látogató akkor azt úgy kell tekinteni, hogy ezzel egyidejűleg elfogadja az ÁSZF-et. 

 1. ÁSZF módosítása

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosításról a Szolgáltatónak tájékoztatnia kell a Felhasználókat és Látogatókat ezen az oldalon. 

A módosított ÁSZF-et a Szolgáltatás további használatával elfogadja. 

Az ÁSZF esetleges módosításai nem visszamenőleges hatályúak, és leghamarabb 15 (tizenöt) nappal a közzétételüket követően lépnek hatályba.

A szolgáltatások új funkcióját bevezető módosítások vagy a jogi megfontolásból végrehajtott módosítások azonnal hatályba lépnek. 

Amennyiben a Felhasználó vagy Látogató nem ért egyet a módosított ÁSZF-el, abba kell hagynia a Szolgáltatások igénybevételét. 

 1. ÁSZF tulajdonságai

Az általános felhasználási szerződés nyelve magyar és nem minősül írásba foglalt szerződésnek ezáltal a szerződéseket a Szolgáltató külön nem iktatja. Az ÁSZF utólag Felhasználóra Látogatóra bontva nem visszakereshető. A szerződésnek része minden a jelen ÁSZF-ben hivatkozott dokumentum is. 

 1. Szolgáltatások változtatása

 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon álláshirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy szükség szerint javítsa és módosítsa szolgáltatást.

A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatások nyújtását felfüggeszteni vagy megtagadni, továbbá a Felhasználó regisztrációját, felhasználói fiókját (profilját) törölni vagy elérhetőségét felfüggeszteni ha azt észleli, hogy a Felhasználó vagy a Látogató a Szolgáltatásokat nem a jelen ÁSZF-nek megfelelően veszi igénybe, vagy a Szolgáltató valamely feltételezett visszaélést vizsgál ki. 

 1. Egyéb szolgáltatáshoz fűződő szabályzatok

Amennyiben a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges a Weboldalon kívül más weboldalak igénybevétele a Felhasználó részéről úgy a Felhasználóra vonatkoznak az adott oldal szabályzatai és feltételei. (Pl. Facebook saját felhasználási feltételei)

 1. Rendszerüzenetek

A Rendszerüzenetek a Felhasználót értesítik a Szolgáltatás működésével kapcsolatos fontos tudnivalókról valamint az esetleges Szolgáltatás változásairól illetve a regisztráció megszűnéséről. A Rendszerüzenetekről leiratkozni nem lehet.

 1. A Szolgáltatást igénybevételének feltételei

A szolgáltatásokat kizárólag az a személy veheti igénybe, aki a teljes összegű szolgáltatási díjat (ha van) ténylegesen megfizette és a jelen ÁSZF szerinti szerződést a Szolgáltatóval megkötötte. A Felhasználó vagy a Látogató nem jogosult a Szolgáltatásokat sem részben sem egészben, sem közvetlenül sem közvetve, sem ingyenesen sem visszterhesen másnak átadni vagy ahhoz hozzáférést biztosítani. 

 1. ÁSZF hozzáférhetősége

A jelen ÁSZF hatályos szövege a Weboldal lábléc  keresztül elérhető, a Felhasználási feltételek linken kerül tárolásra és onnan mindig előhívható. 

8.Szolgáltatásról szóló információk

 A Szolgáltatásról további részletek a jelen szerződésben és a weboldalon találhatók.

 

 1. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei 

 

8.1 A szolgáltatás célja

A Job I Like célja egy olyan online toborzási portál, ahol a legkorszerűbb módszerekkel segítünk a munkáltatóknak az  új munkatársak felkutatásában és közvetítésében. A munkavállalóknak segítünk a számukra legmegfelelőbb munkáltató és pozíció megtalálásában. 

8.2. Szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok

A Szolgáltatás lényege információ társadalommal összefüggő szolgáltatatás nyújtása az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezéseinek megfelelően, valamint a Szolgáltatás egyes részeiben a Szolgáltató vagy a Szolgáltató által megjelölt harmadik személyek szerzői jogi védelmét élvező tartalom hozzáférhetővé vagy elérhetővé tétele. A Szolgáltató nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információkat, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

 1. A regisztráció 

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások regisztrációval vagy külön szolgáltatási  szerződés kötéssel vehetőek igénybe. A regisztráció során a Felhasználónak a Jobilike oldalon található űrlapot kell kitöltenie. A Felasználó felelős a megadott adatok valóságtartalmáért és helyességéért. Amennyiben a Felhasználó az adatokat hiányosan vagy hibásan adja meg a regisztráció újra kezdődik egészen addig amíg minden adat helyesen kerül be a regisztrációs űrlapra. Ha a Felhasználó már korábban regisztrált a Szolgáltatásra akkor azon adatokkal kell belépnie. A regisztrációs ív elmentésével tekinthető befejezettnek a regisztráció. 

9.1 Telefonos, E-mailes adategyeztetés

A Szolgáltatás egyes elemeinek igénybevételéhez telefonos vagy elektronikus levélben (Továbbiakban E-mail) történő adategyeztetés szükséges lehet.  A Felasználó felelős az telefonban e-mailban megadott adatok valóságtartalmáért és helyességéért. A Szolgáltató fentartja a jogot, hogy amennyiben a Felhasználó helytelen email címet vagy telefonszámot adott meg akkor a Szolgáltatást felfügessze. A Szolgáltató háromszori kapcsolatfelvételt próbál megkísérelni az adatok egyeztetése végett. Amennyiben ez nem jön létre a Felhasználó hibájából a Szolgáltatás nem jön létre. 

itt tartottam

9.2. A Regisztráció előfeltétele

A regisztráció végelegesítéséhez szökséges, hogy a Felhasználó megerősíti az űrlapon, hogy az ÁSZF-et megismerte és elgogadja. Amennyuben az ÁSZF-et nem fogadja el a regisztráció nem jön létre.

9.3 Felhasználási feltételek megszegése

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén a regisztráció törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen ÁSZF-be ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a felhasználói fiókot (profilt).

 6

9.4 Információk szavatossága

A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy a felhasználói fiókjában (profiljában) feltüntetésre kerülő, az általa megadott vagy tárolt adatok, információk, fotók a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik. 

9.5. Regisztráció törlése

A Felhasználó a regisztrációját bármikor törölheti adatainak törlését bármikor kérvényezheti a hello@jobilike.hu email címen.  A regisztráció abban az esetben is megszűnik, ha a Szolgáltató törli a szolgáltatás végeztével.

 1. A Szolgáltatás részletei 

Regisztráció nélkül is igénybe vehető Szolgáltatások 

 

10.1 Álláshirdetések böngészése 

 

10.1.1  A Weboldalon közzétett álláshirdetések között a Felhasználók és a Látogatók is böngészhetnek minden kötelezettségtől és költségektől mentesen.

 

10.1.2 A meghirdetett állásra jelentkező Fellhasználó regisztrációs adatait és a Felhasználó által engedélyezett közösségi profil oldal linkekeket illetve egyéb Felhasználó által engedélyezett dokumentumokat referencia anyagokat, kompetenciákat igazoló dokuemntumokat  a Szolgáltató közvetlenül továbbíthatja az állás Hirdetőjének tartalmi vizsgálat nélkül is.,

 

1.1.3 Amennyiben a Felhasználó már korábban Regisztrált a Szolgáltatásra úgy frissebb Hirdetés esetén elegendő csak jelentkezni az adott hirdetésre. A Szolgáltató továbbküldi a fent említett adatokat és dokumentumokat.

 

1.1.4. Álláshirdetés hírlevelek

 

Az álláshirdetéseket tartalmazó vagy álláskereséshez sikeres toborzásról szóló hírlevelekre fel lehetséges iratkozni regisztráció nélkül is. Ebben az esetben elegendő az email címet és nevet megadnia a Felhasználónak. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a hírlevelek az általa beállított feltételeknek megfelelően automatikusan kerülnek létrehozatalra, így az abban foglalt álláshirdetésekre a Weboldalon közzétett álláshirdetésekre vonatkozó szabályok az irányadóak. A Szolgáltató a hírlevélre feliratkozott Felhasználókat és Látogatókat közvetlenül emailben értesítheti, ha olyan személyre szabott álláshirdetésről vagy állásajánlatról van tudomása, amely a Felhasználót vagy a Látogatót érdekelheti. 

 

1.1.5 Ügyfél elégedettség mérést szolgáló hírlevelek

 

A Felhasználó vagy Látogató tudomásul veszi, hogy a hírlevélre való feliratkozással vagy Regisztrációval kaphat olyan hírlevelet amelyben a Szolgáltatás minőségét 

visszajelzés kérése Ha a Felhasználó vagy a Látogató a Weboldalon keresztül jelentkezett állásra, a Szolgáltató a Felhasználó vagy a Látogató jelentkezési e-mailcímére küldhet a szolgáltatás minőségével kapcsolatban visszajelzést kérő e-maileket.

 

10.2 Regisztrált Felhasználók által igénybe vehető Szolgáltatások 

 

10.2.1 Céges felhasználói fiók (profil) és álláshirdetések (továbbiakban: Munkáltatói Tartalom) létrehozása. Ha egy Felhasználó az oldalon Munkáltatói Tartalmat hoz létre, a Szolgáltatás igénybe vételéhez a jelen ÁSZF-et meg kell ismernie és azt el kell fogadnia. A Munkáltatói Tartalomra az alábbi rendelkezések vonatkoznak: 

 

10.2.1 Munkáltatói hirdetések

 

Azon felhasználó aki álláshirdetést szeretne a Szolgáltató által meghirdetni (1.5 szerint: Hirdető) hirdetést hozhat létre a Szolgáltató segítségével.

 

A Hirdető vállalja, hogy a hirdetésben szereplő adatok helyesek és a hirdetés tartalmi része megfelel a vonatkozó jogszabályoknak. Különös tekintettel a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben foglaltaknak. 

 

10.2.2 Tilos olyan álláshirdetés elhelyezése, amely valótlan, pontatlan vagy megtévesztő adatokat tartalmaz. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ilyen tartalmú hirdetésekeket megszüntesse és a Felhasználó regisztrációját törölje. 

 

10.2.3. Álláshirdetések tartalmi megkötései

 

Az álláshirdetésben valós állás, konkrét leírással és specifikációval jelenhet meg. Az álláshirdetés személyes adatokat is tartalmazhat (l. kapcsolattartó személy neve, fényképe), , a Hirdető szavatosságot vállal azért, hogy rendelkezik az adatok nyilvánosságra hozásához szükséges engedélyekkel. 

 

Nem jeleníthető meg olyan álláshirdetés, amely: 

 

– franchise értékesítő hálózatba vagy multi-level marketing (MLM) rendszerbe történő belépést ajánl; – válaszboríték küldésére vagy pénzösszeg befizetésére hív fel; 

– bűncselekményre felbujtást valósít meg; 

– nincs tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékelésre és az emberi méltóságra;

– súlyos vagy széleskörű ellenállást vált vagy válthat ki; 

– becsmérlő vagy megalázó; 

– faji, vallási vagy politikai ellentétet szít vagy szíthat; 

– nem egyértelmű megfogalmazásánál fogva, nem pontosan körülhatárolhatóak az ajánlott álláslehetőség paraméterei, illetve burkoltan igyekszik a nem megengedett tartalma(ka)t megjeleníteni, pl. klubtagságot említ, az MLM rendszerbe történő belépést otthoni munkaként tünteti fel, erotikus munkát kínál; 

– jogszabályba ütközik.

 

10.2.4. Az álláshirdetésekhez a Hirdetők jogosultak a Szolgáltató által meghatározott méretű képek feltöltésére. Ezek a képek kizárólag az adott álláshirdetés tartalmával lehetnek kapcsolatosak. 

10.2.5. A Munkáltatói Tartalmat közzétevő Hirdető a hozzáférhetővé tétellel korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget vállal azért, hogy az általa közzétett Munkáltatói Tartalom tekintetében megfelelő jogosultságokkal rendelkezik (a) a Munkáltatói Tartalomnak a Szolgáltatás keretében történő nyilvánossághoz történő közvetítésére; valamint (b) a Szolgáltató részére – a jelen ÁSZF Szolgáltató általi teljesítéséhez szükséges mértékű – felhasználási jog engedélyezésére. 

 

10.2.6. A Hirdető bármikor jogosult kérni az általa feltöltött álláshirdetés és/vagy az ahhoz csatlakozó valamely kép eltávolítását. 

 

10.2.7. A hirdetésre beérkező pályázói adatok a konkrétan meghirdetett pozícióra történő keresés időtartamáig tarthatók meg. További felhasználás a pályázóval történt külön megállapodás alapján lehetséges, ennek létrejöttéért a Hirdető felelős. 

 

10.2.8. Tartalmi megkötések a Szolgáltatással kapcsolatban

 

A feltehetően jogsértő Munkáltatói Tartalmat a Szolgáltató jogosult előzetes értesítés nélkül eltávolítani. Tilos olyan Munkáltatói Tartalom közzététele, amely a jelen ÁSZF-be ütközhet, vagy amely bármilyen módon sértik vagy sérthetik a Szolgáltató érdekeit, továbbá amelyek esetében felmerülhet a vonatkozó jogszabályok megsértése. 

Így különösen tilos 

 

(a) trágár kifejezéseket, sértő szavakat, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni; 

(b) személyeskedni, azaz olyan megjegyzést tenni, amely másokra nézve sértő lehet (különösen, de nem kizárólag ami egy másik Felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása, etnikai, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye, élethelyzete miatt), továbbá mások általi megítélésének negatív irányba történő befolyásolására alkalmas tartalmat elhelyezni, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem, kiemelten a közszereplőkre vonatkozóan; 

(c) olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a Felhasználókat buzdítani; 

(d) személyes adatokat, telefonszámot, e-mailcímet, idézett telefonbeszélgetés- vagy e-mailrészletet elhelyezni, vagy bármilyen olyan információt nyilvánosságra hozni, amelynek nyilvánosságra kerülése az érintett személy számára érdeksérelmet okozhat; 

(e) obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni, szexuális munkát ajánlani vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni; 

(f) olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer, pszichotrop anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak vagy anyagok), továbbá forgalomba nem hozható termékeket eladásra felkínálni (pl. engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok); 

(g) olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Szolgáltató (vagy annak cégcsoportjára) jóhírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti; 

(h) a Szolgáltató döntését felülbírálni és az eltávolított Munkáltatói Tartalmat bármilyen módon újra elérhetővé tenni a Weboldalon; 

(i) szándékosan hátráltatni a Szolgáltatást (pl. flood, offtopic, script hozzászólások); 

(j) szándékosan félrevezetni a többi Felhasználót; 

(k) más Felhasználó vagy a Szolgáltatás alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve), vagy más felhasználói fiókot (profilt) használni a rendszerből történt kitiltást követően; 

(l) vállalkozásokat, azok termékeit, szolgáltatásait, jóhírnevét megsérteni, arra nézve sértő kijelentést tenni;

(m) bármilyen jogsértő tartalmat elhelyezni, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni, vagy erre utaló magatartást folytatni, illetve büntetni rendelt cselekmények (bűncselekmények, szabálysértések) elkövetéséhez bármiféle tájékoztatást adni;

 (n) a Szolgáltató Szolgáltatásainak bojkottálására felhívást intézni; 

(o) reklámot közzétenni, kereskedelmi tevékenységet folytatni, vagy üzletszerű gazdasági tevékenység előmozdítására alkalmas bármilyen tevékenységet folytatni. Reklámnak tekintünk minden olyan információt és hivatkozást, amely nem kapcsolódik szorosan a Szolgáltatás céljához, tartalmához, és/vagy célja üzleti haszonszerzés;

(p) eladási, vételi, illetve csere ajánlatot tenni, vagy segítséget kérni ilyen ügyben; 

(q) politikai vonatkozású és/vagy tartalmú hozzászólást tenni; 

(r) olyan tartalmat vagy képet elhelyezni, amely a 18 éven aluliak testi, szellemi vagy lelki fejlődésére károsan hathat.

 

A fenti szabályok bármelyikének megszegése esetén a moderátorok tájékoztatás nélkül felfüggeszthetik vagy eltávolíthatják az álláshirdetést, valamint a Felhasználó fiókját (profilját) felfüggeszthetik vagy törölhetik. A moderátorok szúrópróbaszerűen tevékenykednek, ugyanakkor bármikor és bármely Munkáltatói Tartalmat megtekinthetnek. Ha felhasználói visszajelzések, kérések érkeznek a moderátorokhoz, akkor igyekeznek az esetleges problémáknak utánajárni és szükség esetén közbelépni. A moderátorok nem hatóság képviselői, így eszközeik korlátozottak: kizárólag olyan eszközökkel tudnak élni, amelyek a Szolgáltató Szolgáltatásainak igénybevételét korlátozhatják. A moderátorok nem kötelesek indokolni a döntéseiket. A moderátoroknak nincs lehetőségük arra, hogy befolyásolják az egyes Munkáltatói Tartalmakat, vagy azokat utólag átszerkesszék. 

 

Ugyancsak nincs lehetőségük egyes Munkáltatói Tartalmak részleteinek eltávolítására. A moderátorok Munkáltatói Tartalmakat csak különösen indokolt esetben távolítanak el, és az egyébként nem jogsértő tartalmú Munkáltatói Tartalmakat harmadik fél kifejezett kérésére sem távolítják el, de a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a moderátorok saját belátásuk szerint egyes Munkáltatói Tartalmakat eltávolítsanak. Kérjük, hogy a kifogásolt hely és Munkáltatói Tartalom megjelölésével haladéktalanul jelezze nekünk, ha Ön szerint a Weboldalon elérhető valamely információ jogsértő. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként, ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az Elkertv. rendelkezéseinek megfelelőegfeleloezéseinek megfel megfelapozottnak találja, az helyről történő eltávolításáról. 

 

A jogsértő információkkal kapcsolatos panaszát kérjük a következő e-mailcímre küldje: hello@jobilike.hu

 

10.2.9. A Felhasználó bármikor jogosult kérni az általa feltöltött Munkavállalói Tartalom és/vagy az ahhoz csatlakozó valamely kép eltávolítását.

 

10.9.10. A feltehetően jogsértő Munkavállalói Tartalmat a Szolgáltató jogosult előzetes értesítés nélkül eltávolítani. Tilos olyan Munkavállalói Tartalom közzététele, amely a jelen ÁSZF-be ütközhet, vagy amely bármilyen módon sértik vagy sérthetik a Szolgáltató érdekeit, továbbá amelyek esetében felmerülhet a vonatkozó jogszabályok megsértése. 

 

Így különösen tilos 

 

(a) trágár kifejezéseket, sértő szavakat, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni; 

(b) személyeskedni, azaz olyan megjegyzést tenni, amely másokra nézve sértő lehet (különösen, de nem kizárólag ami egy másik Felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása, etnikai, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye, élethelyzete miatt), továbbá mások általi megítélésének negatív irányba történő befolyásolására alkalmas tartalmat elhelyezni, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem, kiemelten a közszereplőkre vonatkozóan; 

(c) olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a Felhasználókat buzdítani; 

(d) személyes adatokat, telefonszámot, e-mailcímet, idézett telefonbeszélgetés- vagy e-mailrészletet elhelyezni, vagy bármilyen olyan információt nyilvánosságra hozni, amelynek nyilvánosságra kerülése az érintett személy számára érdeksérelmet okozhat;

(e) obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni, szexuális munkát ajánlani vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni; 

(f) olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer, pszichotrop anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak vagy anyagok), továbbá forgalomba nem hozható termékeket eladásra felkínálni (pl. engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok); 

(g) olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Szolgáltató (vagy annak cégcsoportjára) jóhírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti;

(h) a Szolgáltató döntését felülbírálni és az eltávolított Munkavállalói Tartalmat bármilyen módon újra elérhetővé tenni a Weboldalon;

 (i) szándékosan hátráltatni a Szolgáltatást (pl. flood, offtopic, script hozzászólások); 

(j) szándékosan félrevezetni a többi Felhasználót; 

(k) más Felhasználó vagy a Szolgáltatás alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve), vagy más felhasználói fiókot (profilt) használni a rendszerből történt kitiltást követően; 

(l) vállalkozásokat, azok termékeit, szolgáltatásait, jóhírnevét megsérteni, arra nézve sértő kijelentést tenni; 

(m) bármilyen jogsértő tartalmat elhelyezni, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni, vagy erre utaló magatartást folytatni, illetve büntetni rendelt cselekmények (bűncselekmények, szabálysértések) elkövetéséhez bármiféle tájékoztatást adni; 

(n) a Szolgáltató Szolgáltatásainak bojkottálására felhívást intézni; 

(o) reklámot közzétenni, kereskedelmi tevékenységet folytatni, vagy üzletszerű gazdasági tevékenység előmozdítására alkalmas bármilyen tevékenységet folytatni. Reklámnak tekintünk minden olyan információt és hivatkozást, amely nem kapcsolódik szorosan a Szolgáltatás céljához, tartalmához, és/vagy célja üzleti haszonszerzés;

 (p) eladási, vételi, illetve csere ajánlatot tenni, vagy segítséget kérni ilyen ügyben; 

(q) politikai vonatkozású és/vagy tartalmú hozzászólást tenni; 

(r) olyan tartalmat vagy képet elhelyezni, amely a 18 éven aluliak testi, szellemi vagy lelki fejlődésére károsan hathat. 

A fenti szabályok bármelyikének megszegése esetén a moderátorok tájékoztatás nélkül felfüggeszthetik vagy eltávolíthatják az Munkavállalói Tartalmat, valamint a Felhasználó fiókját (profilját) felfüggeszthetik vagy törölhetik. A moderátorok szúrópróbaszerűen tevékenykednek, ugyanakkor bármikor és bármely Munkavállalói Tartalmat megtekinthetnek. Ha felhasználói visszajelzések, kérések érkeznek a moderátorokhoz, akkor igyekeznek az esetleges problémáknak utánajárni és szükség esetén közbelépni. A moderátorok nem hatóság képviselői, így eszközeik korlátozottak: kizárólag olyan eszközökkel tudnak élni, amelyek a Szolgáltató Szolgáltatásainak igénybevételét korlátozhatják. A moderátorok nem kötelesek indokolni a döntéseiket. A moderátoroknak nincs lehetőségük arra, hogy befolyásolják az egyes Munkavállalói Tartalmakat, vagy azokat utólag átszerkesszék. Ugyancsak nincs lehetőségük egyes Munkavállalói Tartalmak részleteinek eltávolítására. A moderátorok Munkavállalói Tartalmakat csak különösen indokolt esetben távolítanak el, és az egyébként nem jogsértő tartalmú Munkavállalói Tartalmakat harmadik fél kifejezett kérésére sem távolítják el, de a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a moderátorok saját belátásuk szerint egyes Munkavállalói Tartalmakat eltávolítsanak. 

 

Kérjük, hogy a kifogásolt hely és Munkavállalói Tartalom megjelölésével haladéktalanul jelezze nekünk, ha Ön szerint a Weboldalon elérhető valamely információ jogsértő. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként, ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az Elkertv. rendelkezéseinek megfelelőegfeleloezéseinek megfel megfelapozottnak találja, az helyről történő eltávolításáról. 

A jogsértő információkkal kapcsolatos panaszát kérjük a következő e-mailcímre küldje: hello@jobilike.hu

 

 1. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik 

 

11.1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését. 

 

11.2. Szolgáltatás keretén belül tilos többek között

 

(a) szerzői jogi oltalom alá eső művek megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, kivéve, ha a Felhasználó a saját művét teszi elérhetővé, vagy a jelen ÁSZF feltételei egyébként teljesülnek; 

(b) a valóságnak nem megfelelő, megtévesztő vagy a valós tényeket hamis színben feltüntető vagy mások személyiségi jogait sértő kijelentések illetve egyéb, harmadik személyek vagy a Szolgáltató jogait potenciálisan sértő tartalmak megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, kivéve az alkotmányos véleményszabadság gyakorlásának határain belül maradó tartalmakat és kijelentéseket; (c) reklám megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele; 

(d) jogosulatlanul, a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény által tiltott módon megszerzett adatok, vagy üzleti titkok megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele. 

(e) a Szolgáltatás tisztességtelen vagy visszaélésszerű használata, ami nem az adott állásra vonatkozó konkrét jelentkezést vagy tájékoztatást tartalmaz. 

 

11.3. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg.

A Szolgáltató által és a Hirrdető által létrehozott tartalmakat szerzői jogi védelem illeti meg ezért a tartalmak   ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen, kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül. 

 

11.4. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseinek betartásával használható. A Felhasználót terheli a felelősség a Szolgáltatással összefüggésben végzett minden tevékenységéért. 

 

11.5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során megismert elérhetőségekre kizárólag az adott állásra vonatkozó jelentkezését küldheti el, így nem továbbíthat többek között kéretlen reklámüzeneteket (spam) ezen elérhetőségekre. 

 

11.6.  Ha a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatás során jogsértő információ került közzétételre, akkor a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében, beleértve a Munkáltatói Tartalmak előzetes értesítés nélküli felfüggesztését és törlését is. 

 

Ha valamely Felhasználó a jelen ÁSZF rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, illetve egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult akár előzetes értesítés nélkül a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá a személyes felhasználói fiók (profil) beállításait, az ott tárolt információkat felfüggeszteni, törölni vagy módosítani. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

 

11.7. A Szolgáltató egyoldalúan jogosult megítélni, hogy valamely Munkáltatói Tartalom a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütközik-e.

 

 11.8. Ha bárki a saját weboldalán a Jobilike weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, hiperhivatkozást kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg:

 

 „Forrás: Job I Like  https://jobilike.hu/

 

 1. 9. A Hirdető felel azért, hogy a közzétett álláshirdetéssel kapcsolatban a jelentkezők információs önrendelkezési jogaikat érvényesíteni tudják, és köteles az ehhez szükséges információk elérését biztosítani a jelentkezők számára.

 

 1. Felelősség

 

 12.1. Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást „ahogy van” (angolul: „as is”) állapotban nyújtja, a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető minden tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, rendelkezésre állásáért, az adott célra való alkalmasságáért, az igényeinek kielégítésére való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, és a Szolgáltató a jogszabályok által megengedett mértékben minden további szavatosságot is kizár.

 

 A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek). 

 

12.2. A Szolgáltató nem felelős a Felhasználó munkavállaló keresésének eredményességéért, továbbá a meghirdetett állások valódiságáért,a Hirdetésben található információk  aktualitásáért, a Munkáltatói Tartalomban foglalt információk valóságnak vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseinek történő megfelelőségéért.

 

12.3. A szolgáltató nem vállal felelősséget azért ha a Felhasználó Látogató hbás adatokat ad meg a Szolgáltatás igénybevételéhez vagy hírlevél feliratkozáshoz regisztrációhoz. A Felhasználó vagy látogató által hibásan vagy szándékosan valótlan adatok megadásából adódó következményekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

 

12.4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok (profilok) a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy felhasználói fiókjának (profiljának) illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért. 

 

12.5. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. 

 

Ha a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket akár előzetes értesítés nélkül is eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül a Szolgáltató az általa használt linkek, illetve az ezek által lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi. 

 

12.6. A Szolgáltatás használatáért – ideértve, de nem kizárólag a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt – kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jogsértő magatartása miatt vagy valamely hatóság vagy bíróság döntése alapján valamely Munkáltatói Tartalmat törölt. 

 

12.7. A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak, illetve minden érintett harmadik személynek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót vagy más harmadik személyt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. 

 

Ha a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles közvetlenül helytállni, valamint minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. 

 

12.8. A Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a regisztrációja megszűnését követően is fennáll. 

 

12.9. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az elmaradt haszonért, kiesett bevételért, az elveszett adatokért, a pénzügyi veszteségért, illetve nem nyújt közvetett, rendkívüli, következményi, vagyoni, nem vagyoni vagy büntető jellegű kártérítést. 

 

12.10. A Szolgáltatónak a jelen ÁSZF alapján támasztott bármilyen, így vélelmezett szavatosságokat is magába foglaló követeléssel szembeni teljes kötelezettségvállalása arra az összegre korlátozódik, amelyet a Felhasználó a Szolgáltató részére a szolgáltatások használatáért ténylegesen megfizetett.

 

 1. A jelen ÁSZF alkalmazásának megszűnése 

 

13.1. A jelen ÁSZF alkalmazása a Felhasználó vonatkozásában megszűnik a Felhasználó regisztrációjának törlésével – kivéve a jelen ÁSZF-ben leírt eseteket –, amely esetben a felhasználói fiókban (profilban) mentett információk is törlésre kerülnek. A regisztráció törlésének módjai: 

 1. A Felhasználó bármikor kérheti a Szolgáltatótól e-mailben regisztrációja törlését. 
 2. Ha a Felhasználó megszegi a jelen ÁSZF feltételeit, a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben leírtak szerint törölheti a Felhasználó regisztrációját. 
 3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás egészét megszüntesse, amely esetben a jelen ÁSZF automatikusan megszűnik.

 

 1. Egyéb rendelkezések 

A Felhasználók és a Látogatók személyes adatainak kezeléséről az adatvédelmi tájékoztató rendelkezik.

 

 1. A Szolgáltatás megrendelése, a fizetés menete és a Szolgáltatásra vonatkozó csomagok 

 

15.1. A Szolgáltatás megrendelésének folyamata 

 

15.1.1 A Szolgáltatás folyamatának egyeztetéseként a Hirdető telefonon vagy a kiküldött űrlapon kitölti a hirdetés elkészítéséhez szükséges információkat. 

 

15.1.2 A Hirdető emailban vagy telefonon kiválasztja a számára megfelelő hirdetési csomagot. A választott szolgáltatás díját a Hirdető banki átutalás vagy kártyás tranzakció útján fizeti meg. Banki utalás esetén a Szolgáltató elektronikus úton díjbekérőt állít ki és küld meg a Hirdető részére, amely alapján a Hirdető átutalja a választott csomag díját a Szolgáltató által megjelölt bankszámlára.

 

15.1.3. A választott csomag díjának a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően elektronikus úton számlát állít ki és küld meg a Hirdetőnek.

 

15.1.4. A Szolgáltató a Hirdető által megadott információk alapján elkészíti a fizetett csomagban található elemeket (webes hirdetési oldal, hirdetések) ezeket egy jóváhagyásra átküldi a Szolgáltatónak. A jóváhagyást követően pedig a Szolgáltató elindítja a csomagban foglalt hirdetéseket és élesíti a Hirdetési oldalt. 

 

15.1.5 A Szolgáltató különböző időközönként akciókat hirdethet meg melynek részletei a Weboldalon tekinthetőek meg.  A Szolgáltató törzsvásárlói kedvezményeket adhat meglevő ügyfeleinek melynek részleteiről emailben tájékoztatja a Felhasználókat. 

 

15.2. A Szolgáltatás időtartama 

 

15.2.1. A Hirdető által megrendelt és ténylegesen kifizetésre került Álláshirdetést a LIKE I LIKE, LOVE I LIKE, WOW I LIKE, CUSTOM I LIKE, EXPRESS I LIKE megrendelési csomag esetén a Szolgáltató harminc napos időtartamban jeleníti meg a weboldalon. 

 

Az EXPRESS I LIKE  hirdetési csomag esetén a Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt és ténylegesen kifizetésre került Hirdetéseket maximum 2 munkanapon belül létrehozza amennyiben a Megrendelő a hirdetéshez minden szükséges adatot pontosan adott meg. 

 

Az EXTENDED I LIKE csomag esetén a Hirdető által megrendelt és ténylegesen kifizetésre került Álláshirdetést kilencven  nap időtartamban jeleníti meg.

 

15.2.2. A Szolgáltatás kezdő napja az Álláshirdetés megjelenítésének a napja, a Szolgáltatás utolsó napja a megrendelt szolgáltatási időtartam szerinti lejárati nap azzal, hogy ha az álláshirdetésben megjelölt jelentkezési határidőatáridoi lejárati megjelenésétől számítva rövidebb, mint harminc vagy kilencven nap, úgy a megjelenítés lejárati napja az Álláshirdetésben megjelölt jelentkezési határidő napja.

 Ebben az esetben a szolgáltatási időtartam utolsó napja azonos az Álláshirdetésben megjelölt jelentkezési határidő utolsó napjával. A Szolgáltatót minden esetben megilleti a harminc vagy kilencven napra vonatkozó szolgáltatási díj, így abban az esetben is, ha a fent leírtak szerint az Álláshirdetés megjelentetésének az időtartama kevesebb, mint harminc ) vagy kilencven nap.

15.2.3 A Hirdető a megjelentés lejárati időtartamát legkésőbb két nappal megelőzően elektronikus értesítést kap arról, hogy a szolgáltatási csomag megrendelt és kifizetett időtartama   Szolgáltatás kezdete és a csomagban foglalt időtartam szerint mikor jár le. A Hirdető ilyen esetben dönthet arról, hogy a szolgáltatási csomag időtartamát újabb szolgáltatási díj befizetésével meghosszabbítja, amely során választhatja ugyanazt vagy más szolgáltatási csomagot. Abban az esetben, ha újabb szolgáltatási díj megfizetése nem történik a Hirdető részéről, akkor a Hirdető Álláshirdetése a 31. naptól automatikusan Lekerül  a Weboldalról.

 

15.3. Az Álláshirdetés megjelenítése és módosítása, Elégedettségi Garancia, az Álláshirdetés törlése vagy megjelenítésének felfüggesztése 

 

15.3.1. A Hirdető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az Álláshirdetés megjelenítéséről kizárólag saját belátása szerint dönt. A Szolgáltató a jogszabályok által megengedett mértékben indokolás nélkül is dönthet úgy, hogy valamely Álláshirdetést nem vagy csak valamely módosítást követően jelentet meg. 

 

15.3.2. A Hirdető által megjeleníteni kívánt Álláshirdetést átnézi és szükség szerint javaslatot tesz ennek tartalmi és/vagy formai módosítására. 

 

15.3.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az Álláshirdetést bármikor megvizsgálja, és ha az a jelen ÁSZF rendelkezéseivel és/vagy valamely jogszabállyal összhangban nem álló körülményeket észlel, úgy az Álláshirdetés – akár a Hirdető előzetes értesítése nélkül is – törölje vagy megjelenítését felfüggessze. A Szolgáltatás ilyen esetben is teljesítettnek minősül és a Hirdető a már megfizetett szolgáltatási díj visszaigénylésére nem jogosult.

 

 1. Szolgáltatási csomagok

 

16.1. A szolgáltatási csomagok díját a Szolgáltató mindenkori árlistája tartalmazza. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az árlistát bármikor egyoldalúan módosítsa, és/vagy valamely Hirdetőt vagy Hirdetőket a Szolgáltató saját belátása szerinti kedvezményben részesítsen. Ez az ÁSZF magyar nyelven készült. 

 

16.2. A csomagok tartalma:

 

LIKE I LIKE csomag

Mukavállaló profil készítése

Hirdetések készítése

Kampány beállítás

Optimalizálás

Kampány kezelés

(A hirdetési költségeket nem tartalmazza a csomag.)

 

LOVE I LIKE csomag

Munkavállaló profil készítése

Egyedi landoló oldal készítés az állásajánlathoz a Weboldalon

Hirdetések készítése (minimum 10-20 variáció)

Hirdetések beállítása Hirdetések és landoló oldal optimalizálása, 1 hónapig

Hírlevél adatbázisra és közösségi megosztás (FB, LinkedIn, Twitter)

Telefonos előszűrés opcionálisan (irodai munkakörök esetén)

 

EXPRESS I LIKE csomag

 

Minden ami a Love Like csomagban de gyorsított rotációs hirdetésekkel.

Ajánlott extra rövid határidős (1-2 hét) idejű toborzáshoz.

 

WOW I LIKE csomag

 

Jobilike által létrehozott landoló oldal esetén vehető igénybe. (hirdetési költséget tartalmaz)

Hirdetések és landoló oldal optimalizálása, 1 hónapig

Hírlevél adatbázisra és közösségi megosztás (FB, LinkedIn, Twitter)

Telefonos előszűrés opcionálisan (irodai munkakörök esetén (Csak korábban regisztráltak esetében)

 

EXTEND I LIKE csomag

 

Ajánlott olyan munkakörökbe,ahol nagy JELENTKEZŐ adatbázisra van szükség

Minden ami a Wow I Like csomag esetén csak 3 hónap hirdetés és megjelenéssel

Csak Jobilike-által létrehozott landoló oldal esetén érvényes

Telefonos előszűrést nem tartalmaz a csomag

 

CUSTOM I LIKE csomag

 

Olyan csomag amely egyedi megállapodás és szolgáltatási szerződés alapján igénybe vehető SZolgáltatást tartalmaz. Minimális megrendelési összeg érték 149.000 Ft-tól.